Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecība

Uzņēmus ieguvis tiesības darboties dzelzceļa nozarē. To apliecina Latvijas Republikas Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecība Nr. LV2520164088

Komercdarbības jomas dzelzceļa nozarē:

  • Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts un tehniskā apkope

Komercdarbības jomas specializācija dzelzceļa nozarē:

  • Ēkas un būves, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai, remontam un lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te ir mani pieraksti LANG VALUE: lv - lv
PARAMETER VALUE 1: valsts_dzelzcela_tehniskas_inspekcijas_drosibas_aplieciba
PARAMETER VALUE 2:
CONTENT ID: 9
MODULE ID: 0
PARENT ID: 5