Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts ISO 9001:2008

SIA “Velve-AE” ir dokumentēta kvalitātes vadības sistēma, kas nepārtraukti tiek pilnveidota un attīstīta. Kopš 2004. gada uzņēmuma vadības sistēma ir sertificēta un uzņēmums ir ieguvis ISO 9001:2008 sertifikātu.