Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecība

Uzņēmus ieguvis tiesības darboties dzelzceļa nozarē. To apliecina Latvijas Republikas Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecība Nr. LV2520164088

Komercdarbības jomas dzelzceļa nozarē:

  • Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts un tehniskā apkope

Komercdarbības jomas specializācija dzelzceļa nozarē:

  • Ēkas un būves, kas nepieciešamas dzelzceļa infrastruktūras objektu uzturēšanai, remontam un lietošanai