Būvkomersanta reģistrācijas apliecība

Uzņēmums reģistrēts būvkomersanta reģistrā. Apliecības Nr. 3393-R

Darbības sfēras

  • Ēku būvdarbu vadīšana
  • Restaurācijas darbu vadīšana
  • Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana

Darbības jomas

  • Ēku konstrukciju projektēšana
  • Elektroietaišu projektēšana
  • Būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzība
  • Arhitekta prakse